Mätbara steg mot framgångsrik förändring

Mätbara steg mot framgångsrik förändring

Förändring handlar om att göra saker annorlunda för att nå nya resultat. Oavsett om det är en anpassning till nya förutsättningar eller en förflyttning i en ny riktning, så är varje förändring en resa in i det nya, det annorlunda och det ibland osäkra. Förändring väcker känslor och möter motstånd – det är helt naturligt. Som chef och förändringsledare behöver du vara lyhörd, flexibel och modig. Du behöver också vara trygg och tydlig med syftet. Vad är det konkret, som ni vill uppnå? Att sätta tydliga effektmål och regelbundet följa upp dem tillsammans med ditt team ger dig stöd på resan.

Klart definierade mål

En avgörande faktor för att se till att organisatoriska förändringar leder till önskade resultat är att först definiera varför, varför nu och vilka effektmål ni strävar efter att uppnå. Involvering är en viktig nyckel. Målen bör vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

Mätbarhet

För att kunna följa framstegen, identifiera risker och anpassa insatserna längs vägen är det viktigt att bryta ner effektmålen i konkreta och mätbara framgångsfaktorer. Dessa kan vara ekonomiska nyckeltal, operativa resultat eller kundnöjdhet, till exempel. Ta hjälp av ditt team för att identifiera och enas om framgångsfaktorer som ni kan påverka och hur dessa ska mätas.

Uppföljning och anpassning

Genom att följa upp framstegen blir det ni vill uppnå mer konkret och greppbart. Det blir tydligare för alla att se hur de kan bidra. Fokus riktas mot det ni kan påverka. Tillsammans kan ni diskutera behovet av anpassningar som säkerställer att förändringsarbetet leder till önskade resultat.

Linda Stenqvist
Förändringscoach & rådgivare
Human Clarity AB

Dela inlägget:

Annan intressant läsning