Mätbara steg mot framgångsrik förändring

Mätbara steg mot framgångsrik förändring

Förändring handlar om att göra saker annorlunda för att nå nya resultat. Oavsett om det är en anpassning till nya förutsättningar eller en förflyttning i en ny riktning, så innebär förändring att vi behöver ta modiga steg mot något nytt, annorlunda och ofta osäkert. Det väcker känslor och ofta motstånd. Det är helt naturligt.

Som chef och förändringsledare behöver du förstå förändringen och vara lyhörd, flexibel och modig. Du behöver också vara trygg och tydlig med syftet. Vad är det vi vill uppnå, och varför? Att sätta tydliga effektmål och regelbundet följa upp dem tillsammans med ditt team ger stöd på resan.

Klart definierade mål

En viktig faktor för att se till att organisatoriska förändringar leder till önskade resultat är att först definiera varför, varför nu och vilka effektmål ni strävar efter att uppnå. Det är värdefullt att involvera teamet och ta in olika perspektiv i ett så tidigt stadie som möjligt.

Mätbarhet

För att kunna följa framstegen, identifiera risker och anpassa arbetet längs vägen är det viktigt att bryta ner effektmålen i konkreta och mätbara framgångsfaktorer. Det kan till exempel vara ekonomiska nyckeltal, operativa resultat eller kundnöjdhet. Ta hjälp av ditt team för att sätta framgångsfaktorer som ni kan påverka och diskutera hur dessa ska följas upp.

Uppföljning och anpassning

Genom att mäta effekten av de insatser ni gör blir syftet med förändringen mer konkret. Det blir tydligare för alla att se hur de kan bidra. Fokus riktas på det ni kan påverka. Tillsammans kan ni diskutera behov av anpassningar som säkerställer att ert arbete ger önskad effekt för både människa och affär.

Linda Stenqvist
Förändringscoach & rådgivare
Human Clarity AB

Dela inlägget:

Annan intressant läsning