Personuppgiftspolicy

För att säkerställa GDPR-efterlevnad i samband med formulär på vår webbplats samlar vi endast in personlig information som är nödvändig för att utföra en tjänst eller tillhandahålla en produkt som begärts av användaren. Vi kommer att informera användaren om vilken typ av information som samlas in och varför den samlas in.

All personlig information som samlas in kommer att behandlas i enlighet med GDPR och kommer inte att delas med tredje part utan användarens samtycke. Användare har rätt att få tillgång till sin personliga information, korrigera felaktigheter eller begära radering av informationen från våra register.

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personlig information skyddas från obehörig åtkomst, missbruk och förlust.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att samla in anonymiserad användardata som hjälper oss att förbättra webbplatsens funktion. Användare har möjlighet att välja bort cookies i sin webbläsares inställningar.

Om en användare har några frågor eller klagomål angående vår hantering av personlig information, är de välkomna att kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår webbplats. Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara alla frågor och lösa eventuella problem så snart som möjligt.