Vad är förändringsledning och ADKAR?

Vad är förändringsledning och ADKAR?

Förändringsledning har blivit en allt viktigare förmåga i dagens arbetsliv. Utifrån forskning har flera metoder utvecklats, som på lite olika sätt beskriver vad individer, grupper och organisationer behöver för att nå förändring med samlad kraft.

ADKAR är en av världens mest etablerade metoder inom förändringsledning utvecklad av det amerikanska forskningsföretaget Prosci. Deras forskning syftar till att sprida global best practice som ökar sannolikheten för att det önskade läget kan förstås och uppnås.

ADKAR bygger på fem grundstenar, där delaktighet, involvering och en stegvis förflyttning med löpande uppföljning och anpassning, är viktiga framgångsfaktorer.

A W A R E N E S S
Första steget handlar om att skapa medvetenhet om behovet av förändring. Förståelse för vad företaget, verksamheten och individen vinner på att göra förändringen och varför den är viktig just nu.

D E S I R E
Nästa steg handlar om att skapa delaktighet, vilja och engagemang att bidra till förändringen. Det är en förutsättning för att lära nytt och omsätta det nya i handling.

K N O W L E D G E
För att göra annorlunda behöver individen utveckla ny kunskap, få tillgång till information och fakta som krävs för att kunna prestera i ett önskat läge.

A B I L I T Y
För att utveckla förmåga och nya vanor krävs stöd och träning. En stegvis förflyttning och närvarande ledarskap som följer upp och erbjuder stöd när hinder uppstår.

R E I N F O R C E M E N T
Sist, och avgörande för att inte återgå till gamla vanor, behöver nya beteenden och arbetssätt byggas in i strukturen och förankras genom löpande uppföljning och förstärkning.

På svenska blir A D K A R; Medvetenhet, Vilja, Kunskap, Förmåga, Förankra.

Det låter ganska enkelt, eller hur? Ändå vet vi att förändring kan vara svårt och ta tid. En gemensam metodik och stöd utifrån best practice hjälper er att stärka förmågan, undvika dyra misstag och nå önskade resultat. Läs gärna mer om ADKAR på prosci.com.

Linda Stenqvist
Förändringscoach & rådgivare
Human Clarity AB

Dela inlägget:

Annan intressant läsning