Tjänster

Human Clarity erbjuder stöd till företag som vill förstå och stödja nya beteenden och arbetssätt för att uppnå nya resultat. Förändring som skapar win för både människa och affär.

KLARHET

Behöver du hjälp att skapa klarhet i det som skaver? Du och ditt team får hjälp att förstå behovet, möjligheterna och vad som är viktigast just nu. Exempel på hur:

 • Analys inför förändring
  Genom samtal med nyckelpersoner och analys av relevant data får du hjälp att förstå hinder, risker och handlingsalternativ. Analysen ger konkreta tips och råd med stöd i förändringsmetodik, för att skapa klarhet i nästa steg.
 • Insamling av data för insikt och prioritering  
  Tillsammans med Human Claritys samarbetspartner samlar vi in värdefull feedback från kunder, medarbetare och marknad. Med rätt analys får du hjälp att se vad som tydligast hänger ihop med er framgång.
 • Prioriterings-workshop
  Samla ditt team och anlita Linda som stöd i att moderera er workshop, så att du kan fokusera på kärnfrågan. Du får hjälp att designa ett upplägg som skapar förståelse för behovet, vilja att bidra och klarhet i nästa steg.

RIKTNING

Behöver ni hjälp att ut en gemensam riktning med mätbara effektmål? Human Clarity hjälper individer, grupper och företag att skapa samsyn och förståelse för vad som behöver göras för att ta er dit. Exempel på hur:

 • Strategi-workshop
  Utifrån insikter om vart ni står får du och ditt team hjälp att skapa en tydlig riktning och mätbara effektmål framåt. Tillsammans bryter vi ner målbilden i konkreta steg och nyckeltal, så att ni kan följa era framsteg. 
 • Chefsstöd och VD-rådgivning
  Jobbar du som chef eller VD utan internt HR-stöd? Anlita Human Clarity som bollplank och stöd i utmaningar som rör personal, ledarskap och utveckling av nya beteenden och arbetssätt. Hör av dig för att diskutera dina behov. 
 • Företagsövergripende event för samsyn och engagemang i utvecklingsarbetet
  Öka transparensen, samsynen och engagera hela verksamheten i morgondagens utmaningar och behov. Tillsammans med partners har Linda drivit flera visions-, värdegrundsarbeten för att skapa samsyn, delaktighet och frigöra kraft till förändring. Hör av dig, så diskuterar vi era behov!

FÖRÄNDRING

För att nå önskade resultat behöver vi säkerställa att alla som berörs har tillräcklig kompetens och förmåga att lyckas. Behöver ni lite extra stöd och verktyg? 

 • Utbildning och träning för chefsgrupper och team
  I en snabbt föränderlig värld behöver vi förstå och lära oss att stödja förändring med samlad kraft. Linda Stenqvist utbildar och tränar chefer och team i förändringsledning med stöd av evidensbaserade modeller från bl a Change Management, beteende- och neurovetenskap.
 • Individuell coaching
  Behöver du som förändringsledare ett personligt stöd och bollplank? Genom coaching får du tillgång till nya insikter, handlingsalternativ och kraft till nya modiga steg. Du får ett skräddarsytt paket med fokus på dina behov – i det format som passar dig bäst.
 • Utveckla kultur och struktur mot önskade resultat
  För att nå bestående förändring behöver strategin, verksamhetens struktur och människors förväntade beteende hänga ihop. Vi hjälper er att skapa rätt förutsättningar och utvecklar ledarskap, medarbetarskap och arbetssätt som skapar klarhet och frigör kraft.

INTERIM

Behöver du en extra resurs i utvecklings- och förändringsarbetet? Ta hjälp när ni behöver det. 

 • Projekt- och förändringsledning (Change Management)
  Ska ni införa nya digitala verktyg, bygga om kontoret eller anpassa organisationen till nya förutsättningar? Om effektmålet förutsätter att chefer och medarbetare vill, kan och börjar agera på nya sätt – hör av dig! 
 • Hyr en HR-chef eller konsult inom People & Culture
  Står ni inför en vakans, uppbyggnad av er HR-funktion eller ett behov att förändra er företagskultur? Tillsammans rustar vi individ, organisation och kultur för morgondagens behov.

Kostnadsfri rådgivning

Behöver du stöd i er förflyttning? Hör av dig för att diskutera dina behov.

Vanliga frågor

Namnet grundar sig i övertygelsen att det är människor, som vet vart de är på väg och hur de kan bidra, som skapar er framgång. Human Clarity handlar om klarhet för människor. Men också klarhet i det som är mänskligt.

Genom expertis, stöd och konkreta verktyg vill vi göra det ”mjuka”, mänskliga och komplexa lite enklare att förstå. Och det ”hårda”, utmanande och föränderliga lite lättare att ta sig an. 

”Min drivkraft växte fram för över 20 år sedan, när jag jobbade som säljledare och butikschef inom Retail. Fascinationen över vad som gjorde att vissa team lyckades så mycket bättre än andra, har präglat min nyfikenhet sedan dess.”

Nyfikenheten ledde till fortsatta studier och åren som ledare, chefsstöd, HR-chef, Lednings- och Verksamhetsutvecklare gav nya insikter och perspektiv.

Vill vi utveckla, förbättra och skapa nya resultat, så kräver det en klar bild av behovet och en förändring av beteenden i någon form. Att skapa förutsättningar för det har med åren blivit Lindas nisch och expertis.
2016 blev det kärnan i hennes verksamhet.

Human Clarity vänder sig till företagsledare och chefer som är beroende av medarbetares och kollegors engagemang, förmågor och drivkraft för att skapa nya resultat.

När det saknas kan vi behöva lite extra stöd. Det kan handla om att skapa klarhet i vad som skaver, öka samsynen i vart vi vill eller träna oss i nya vanor och beteenden som tar oss dit. Då får du gärna höra av dig!

Nulägesanalyser och kartläggningar med stöd av data och feedback, för att skapa klarhet i nuläge och behov. Facilitering av mål- och strategiworkshops för att ta ut önskad riktning och mätbara effektmål. Träning och kompetensutveckling av ledare och team som behöver göra saker på nya sätt, för att nå nya resultat.

Anlita Linda Stenqvist som coach, moderator, rådgivare eller som förstärkning av ditt team på hel- eller deltid.

Linda är certifierad Change Management Practitioner i ADKAR, som har blivit världens mest etablerade metod inom förändringsledning.

Hon har även en examen inom beteendevetenskap (HR), är internationellt certifierad coach och kompletterar med verktyg och insikter från bl a personalekonomi, neurovetenskap och Design Thinking.

Vi skräddarsyr alla tjänster för att möta dina behov. För att förstå vad du behöver inleder vi alltid med 30 minuters kostnadsfri konsultation. Boka din tid genom att ringa, maila eller fylla i formuläret under Kontakt.