Våra tjänster

Human Clarity utvecklar kompetens och förmåga att åstadkomma förändring – genom människor. Anlita oss för coaching, rådgivning och konsult- och interimsuppdrag som utvecklar både affär och människa. 

KLARHET

Skapa klarhet i era prioriteringar och behov av förändring. Vi hjälper er genom följande metoder:

 • Nulägesanalys genom intervjuer:
  Genom samtal med era nyckelpersoner får vi fram utvecklingsområden och handlingsalternativ. Ni får en analys av ert nuläge samt tips och råd för att nå önskade resultat.
 • Fokusgrupper och workshops:
  Vi designar och faciliterar workshops och fokusgrupper som skapar insikt och klarhet i era prioriteringar och behov.
 • Datainsamling för insikt och prioritering:  
  Tillsammans med våra partners genomför vi kundundersökningar, varumärkesundersökningar och medarbetarundersökningar utifrån era behov. Vi bidrar med en djupare analys för att hjälpa er att prioritera era viktigaste utvecklingsområden.

RIKTNING

Ta ut en gemensam riktning och utveckla ledarskap och företagskultur som tar er dit. Vi erbjuder bland annat:  

 • Stöd i strategiarbetet
  Vi har lång erfarenhet av att facilitera strategiska diskussioner som skapar en gemensam riktning och väg framåt. Vi hjälper er att bryta ner strategin i konkreta steg och mätbara framgångsfaktorer, så att ni kan följa era framsteg.
 • Samsyn och engagemang kring morgondagens behov
  Vi hjälper er att involvera hela verksamheten i morgondagens utmaningar och behov. Genom delaktighet och involvering frigör vi engagemang och kraften till förändring! Kontakta oss så berättar vi mer.
 • Chefsstöd och VD-rådgivning
  För dig som chef och ledare erbjuder vi individuell rådgivning och/eller coaching enligt ICC och ICF-standard. Vi stöttar dig i din personliga utveckling och ger dig verktyg för att nå önskade resultat. 

FÖRÄNDRING

Gå från att veta till att göra. Vi erbjuder stöd och verktyg för att nå hållbar förändring med mätbara resultat.

 • Rusta ledning och ledarskap
  Vi skräddarsyr utvecklingsinsatser som stärker förmågan att leda och utveckla verksamheten i en föränderlig värld. Vi utvecklar tillit, samarbete och kommunikation för att åstadkomma nya resultat tillsammans med ditt team.
 • Utveckla strukturer som stödjer önskade resultat
  Vi bidrar med lång erfarenhet av att utveckla stödjande strukturer som bidrar till önskade beteenden och resultat. Verksamhetsutveckling som skapar ”win” för både människa och affär.  
 • Personlig coaching och mentorskap
  Vi finns här som ditt personliga stöd och bollplank i förändring. Vi utgår från dina behov och kan erbjuda både effektiva coaching-verktyg och praktisk erfarenhet från olika branscher, sektorer och företag.

INTERIM

Behöver ni ytterligare resurser för att driva ert utvecklings- och förändringsarbete? Ta hjälp när ni behöver det. 

 • Projekt- och förändringsledning (Change Management):
  Vi hjälper dig att driva förändringsprocesser och implementera nya system och arbetssätt som kräver förändrade beteenden för att nå önskad effekt. 
 • Konsult- och interimsuppdrag: 
  Hyr in senior expertis inom People, Culture & Business, när du behöver det. Tillsammans utvecklar vi kultur, struktur och processer som stödjer era affärsmål.

Vanliga frågor

Vi tror att er framgång skapas av människor som ser vart ni är på väg och hur de kan bidra. Vi vill göra det mänskliga och komplexa lite enklare att förstå. Och det svåra och okända lite lättare att ta sig an. Vi vill skapa klarhet, rikta fokus och frigöra kraft, för både människa och affär.

Drivkraften att frigöra kraften för både människa och affär växte fram under unga år som säljledare och butikschef inom Retail. Nyfikenheten över vad som fick vissa team att lyckas bättre än andra ledde vidare till studier vid Stockholms och Linköpings universitet. Som konsult bidrar Linda med över 15 års erfarenhet av att jobba med kulturförändring, ledar- och organisationsutveckling i bolag som Hyresbostäder i Norrköping och Stadium.

Vi vänder oss till företagsledare och chefer som är beroende av människors engagemang, förmågor och drivkraft för att skapa önskade resultat. Vi erbjuder även individuell coaching till chefer,  medarbetare och privatpersoner.

Vi erbjuder tjänster och verktyg som stödjer nya beteenden, för att nå önskade resultat. Ni får hjälp med behovsanalys, strategiutveckling, förändringsledning samt coaching av individer och grupper. Och eftersom vi motiveras av klarhet och mätbara resultat, erbjuder vi även verktyg som synliggör er utveckling.

Vi är certifierade i Prosci´s ADKAR, som har blivit världens mest etablerade metod inom förändringsledning. Vi tar även med oss verktyg och insikter från beteendevetenskap, neurovetenskap, coaching, Design Thinking och praktisk  erfarenhet från olika verksamheter och branscher.

Alla våra tjänster anpassas utifrån era behov. Därför börjar vi alltid med ett kostnadsfritt möte, där vi lyssnar in era behov och pratar igenom hur vi kan hjälpa er. 

Kostnadsfri rådgivning

Hör av dig idag för 30-minuters kostnadsfri konsultation via Teams!