Tjänster

Human Clarity utvecklar kompetens och förmåga att leda och stödja hållbar förändring med mätbara resultat. Coaching, rådgivning eller konsult- och interimsuppdrag som utvecklar både människa och affär. 

KLARHET

Skapa klarhet i det som skaver, identifiera behovet och er viktigaste prioritering just nu. Exempel på hur:

 • Nulägesanalys via intervjuer
  Genom samtal med era nyckelpersoner kartlägger vi utvecklingsområden och handlingsalternativ. Du får en analys av nuläget samt tips och råd för att ta nästa steg mot önskade resultat.
 • Workshops
  Att designa och facilitera workshops som ger effekt är en konst. Vi hjälper dig, så att du kan fokusera på kärnfrågan och tillsammans med ditt team skapa samsyn kring era behov och nästa steg.
 • Enkäter och data för insikt och prioritering  
  Hämta in värdefull feedback från kunder och medarbetare före, under och efter er förflyttning. Vi analyserar data och nyckeltal med stöd av både (AI) artificiell och mänsklig intelligens, i syfte att identifiera era viktigaste prioriteringar.

RIKTNING

Ta ut en gemensam riktning med tydliga effektmål och skapa förståelse för ledarskapet och företagskulturen som tar er dit. Exempel på hur:

 • Stöd i strategiarbetet
  Genom facilitering och coaching får du och ditt team hjälp att ta ut en gemensam riktning framåt. Tillsammans bryter vi ner målbilden i konkreta steg och mätbara framgångsfaktorer, så att ni kan följa utvecklingen.
 • Samsyn och engagemang för att möta morgondagens behov
  Engagera hela verksamheten i morgondagens utmaningar och behov. Vi skräddarsyr upplägg som hjälper er att skapa samsyn, delaktighet och frigör kraft till förändring! Hör av dig, så berättar vi mer.
 • Chefsstöd och VD-rådgivning
  Behöver du som chef och ledare ett personligt bollplank eller rådgivning inför ert nästa steg? Anlita Linda som ett externt chefsstöd, med lång erfarenhet från olika branscher, företag och avtalsområden.

FÖRÄNDRING

Hur får vi det att hända? Du får stöd och verktyg för att nå förändring och önskad effekt. Några exempel:

 • Rusta ledare och team 
  Stärk dina ledare genom skräddarsydda utvecklingsinsatser som utvecklar tillit, samarbete och kommunikation. Förmågor som krävs för att leda verksamheten i en snabbt föränderlig värld. 
 • Strukturer som stödjer önskade resultat
  För att lyckas förändra och behålla nya vanor behöver vi utveckla en stödjande struktur. Ta hjälp för att skapa den röda tråden mot önskad riktning. Verksamhetsutveckling som skapar ”win” för både människa och affär.  
 • Coaching och mentorskap
  Behöver du som chef, ledare och företagsägare en personlig coach eller mentor? Du får personlig utveckling och konkreta verktyg anpassat utifrån dina behov.

INTERIM

Behöver du ytterligare resurser för att driva ert utvecklings- och förändringsarbete? Ta hjälp när ni behöver det. 

 • Projekt- och förändringsledning (Change Management):
  Tillsammans driver vi framgångsrika förändringsprocesser. Nya system, processer och arbetssätt som kräver förändrade beteenden för att nå önskad effekt. 
 • Konsult- och interimsuppdrag: 
  Hyr in senior expertis inom People, Culture & Business, när du behöver det. Tillsammans utvecklar vi kultur, struktur och processer som stödjer era affärsmål.

Vanliga frågor

Kostnadsfri rådgivning

Har du en konkret förfrågan? Eller behöver du ett bollplank för att se nästa steg? Boka gärna 30 min kostnadsfri konsultation via Teams.

Namnet grundar sig i övertygelsen att det är människor, som vet vart de är på väg och hur de kan bidra, som skapar er framgång. Human Clarity handlar om klarhet för människor. Men också klarhet i det som är mänskligt.

Genom stöd och verktyg vill vi göra det mjuka, mänskliga och komplexa, lite enklare att förstå. Och det hårda, konkreta och okända lite mänskligare att ta sig an. Skapa klarhet i det som skaver. Rikta fokus framåt. Och frigöra kraft –  för både människa och affär.

– Min drivkraft växte fram för över 20 år sedan, när jag jobbade som säljledare och butikschef inom Retail. Fascinationen över vad som gör att vissa team lyckas så mycket bättre än andra, har präglat min nyfikenhet sedan dess.

Under åren som ledare, chefsstöd, HR-chef, Lednings- och Verksamhetsutvecklare blev utveckling, förändring och ”hur vi får det att hända” Lindas nisch och expertis. 2016 blev det även kärnan i hennes företag – Human Clarity.

Human Clarity vänder sig till företagsledare och chefer som är beroende av människors engagemang, förmågor och drivkraft för att nå önskade resultat.

Ibland behöver vi lite extra stöd för att ”få det att hända”. Det kan handla om att skapa klarhet i det som skaver, skapa samsyn i vart vi är på väg eller fylla på med nya verktyg som tar oss dit. Då får du gärna höra av dig!

Tjänster för att förstå nuläge och behov kan vara kartläggningar och nulägesanalyser genom feedback och nyckeltal. Tjänster för att skapa riktning kan vara facilitering av workshops eller strategi för att utveckla ledarskap, organisation och företagskultur. Vi erbjuder även föreläsningar, tränar förändringsledare i er verksamhet och stöttar individer och team mot önskade resultat.

Anlita Linda för projekt och löpande uppdrag, eller som interim resurs, på hel- eller deltid.

Linda är certifierad i Prosci´s ADKAR, som har blivit världens mest etablerade metod inom förändringsledning. Vi använder även insikter och verktyg från beteendevetenskap, neurovetenskap, coaching, Design Thinking samt praktisk erfarenhet från olika verksamheter och branscher.

Du får gärna ringa, skicka ett mail eller boka en kostnadsfri rådgivning via formuläret under Kontakt. Utifrån dina behov skräddarsyr vi ett samarbetsförslag. Ser fram emot att höra från dig!