Tjänster

Human Clarity erbjuder stöd till företag som vill förstå och stödja nya beteenden och arbetssätt för att uppnå nya resultat. Tillsammans skapar vi win för både människa och affär.

KLARHET

Behöver du hjälp att skapa klarhet i det som skaver? Vi hjälper er att förstå behovet, se möjligheterna och vad som är viktigast just nu. Exempel på hur:

 • Nulägesanalys
  Utifrån samtal med nyckelpersoner och relevant data kartlägger vi behov, hinder, risker och handlingsalternativ. Analysen ger konkreta tips och råd för att ta nästa steg mot önskade resultat.
 • Insamling av data för insikt och prioritering  
  Tillsammans med vår partner P&m samlar vi in värdefull feedback från kunder, medarbetare och marknad. Med rätt analys hjälper vi er att se vad som tydligast hänger ihop med er framgång.
 • Prioriterings-workshop
  Samla ditt team och låt oss moderera er workshop, så att du kan fokusera på kärnfrågan. Du får hjälp att designa ett upplägg som skapar förståelse för behovet, vilja att bidra och klarhet i vad som är viktigast just nu. 

RIKTNING

Behöver ni hjälp att ut en tydlig riktning med mätbara effektmål? Vi hjälper er att förstå förflyttningen och vad ni behöver göra för att ta er dit. Exempel på hur:

 • Strategi-workshop
  Utifrån insikter om vart ni står får du och ditt team hjälp att skapa en tydlig riktning framåt. Vi bryter ner målbilden i konkreta steg och mätbara effektmål, så att ni kan följa era framsteg. 
 • Personligt chefsstöd och VD-rådgivning
  Jobbar du som chef eller VD utan internt HR-stöd? Vi hjälper dig att ta ut önskad riktning för ditt ledarskap och ditt team. Vi vägleder även i strategiska och operativa utmaningar kopplat till personal, ledarskap och utveckling som kräver nya beteenden och arbetssätt. Hör av dig för att diskutera dina behov. 
 • Företagsövergripende event för samsyn och engagemang i utvecklingsarbetet
  Öka transparensen, samsynen och engagera hela verksamheten i morgondagens utmaningar och behov. Vi har lång erfarenhet av visions- och värdegrundsarbeten som skapar samsyn, delaktighet och frigör kraft till förändring. Hör av dig, så berättar vi mer!

FÖRÄNDRING

När vi gör som vi alltid har gjort, får vi det vi alltid har fått. Vad behöver du och ditt team göra annorlunda för att uppnå nya resultat?

 • Utbildning och träning för chefsgrupper och team
  I en snabbt föränderlig värld behöver vi förstå och lära oss att stödja förändring. Human Clarity utbildar och tränar chefer och team i Change Management, så att ni är rustade för morgondagens behov.
 • Individuell coaching
  Behöver du en personlig coach som stöttar dig i en tid av förändring? Coaching är ett kraftfullt verktyg där du genom frågor får tillgång till nya insikter, handlingsalternativ och kraft att ta nya modiga steg. Du får ett skräddarsytt paket med fokus på din utveckling – i det format som passar dig bäst.
 • Hjälp att bygga en stödjande struktur mot önskade resultat
  Anlita Human Clarity för att städa bort och istället lyfta fram det ni vill se mer av. Vi hjälper er att utforma riktlinjer, HR-strategier och processer som skapar en röd tråd och ”win” för både människa och affär. 

INTERIM

Behöver du en extra resurs i utvecklings- och förändringsarbetet? Ta hjälp när ni behöver det. 

 • Projekt- och förändringsledning (Change Management)
  Ska ni införa nya digitala verktyg, bygga om kontoret eller anpassa organisationen till nya förutsättningar? Om effektmålet förutsätter att chefer och medarbetare vill, kan och börjar agera på nya sätt, så hjälper vi gärna till.
 • Hyr en HR-chef eller konsult inom People & Culture
  Står ni inför en vakans, uppbyggnad av er HR-funktion eller ett behov att förändra er företagskultur? Tillsammans rustar vi individ, organisation och kultur för morgondagens behov.

Kostnadsfri rådgivning

Nyfiken på hur Human Clarity kan stödja er förflyttning? Hör av dig för att diskutera dina behov.

Vanliga frågor

Namnet grundar sig i övertygelsen att det är människor, som vet vart de är på väg och hur de kan bidra, som skapar er framgång. Human Clarity handlar om klarhet för människor. Men också klarhet i det som är mänskligt.

Genom expertis, stöd och konkreta verktyg vill vi göra det ”mjuka”, mänskliga och komplexa lite enklare att förstå. Och det ”hårda”, utmanande och föränderliga lite lättare att ta sig an. 

”Min drivkraft växte fram för över 20 år sedan, när jag jobbade som säljledare och butikschef inom Retail. Fascinationen över vad som gjorde att vissa team lyckades så mycket bättre än andra, har präglat min nyfikenhet sedan dess.”

Nyfikenheten ledde till fortsatta studier och åren som ledare, chefsstöd, HR-chef, Lednings- och Verksamhetsutvecklare gav nya lärdomar och insikter.

”Vill vi utveckla, förbättra och skapa nya resultat, så kräver det förändring i någon form.” Och att skapa rätt förutsättningar för det blev snart Lindas nisch och expertis.
2016 blev det kärnan i hennes verksamhet.

Human Clarity vänder sig till företagsledare och chefer som är beroende av sina medarbetares engagemang, förmågor och drivkraft för att nå önskade resultat.

När det saknas kan vi behöva lite extra stöd. Det kan handla om att skapa klarhet i det som skaver, skapa samsyn i vart vi vill eller träna oss i nya vanor och beteenden som tar oss dit. Då får du gärna höra av dig!

Nulägesanalyser och kartläggningar med stöd av data och feedback, för att skapa klarhet i nuläge och behov. Facilitering av mål- och strategiworkshops för att ta ut önskad riktning och mätbara effektmål. Träning och kompetensutveckling av ledare och team som behöver göra saker på nya sätt, för att nå nya resultat.

Anlita Linda Stenqvist som coach, moderator, rådgivare eller som förstärkning av ditt team på hel- eller deltid.

Linda är certifierad Change Management Practitioner i ADKAR, som har blivit världens mest etablerade metod inom förändringsledning.

Hon har även en examen inom beteendevetenskap (HR), är internationellt certifierad coach och kompletterar med verktyg och insikter från bl a personalekonomi, neurovetenskap och Design Thinking.

Vi skräddarsyr alla tjänster för att möta dina behov. För att förstå vad du behöver inleder vi alltid med 30 minuters kostnadsfri konsultation. Boka din tid genom att ringa, maila eller fylla i formuläret under Kontakt.